مشخصات آنقوت
طبقه بندی علمی آنقوت
  • شاخه : طنابداران
  • رده : پرندگان
  • زیر رده : مهره داران
  • راسته : غازسانان
  • خانواده : اردکیان
  • تعداد تخم گذاری : 6 تا 12 تخم
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

آنقوت

آنقوت پرنده ای از خانواده ی اردکیان و زیر خانواده ی اردک های غاز نما که جثه ای بزرگتر از اردک های معمولی دارند و از نظر شکل ظاهری شبیه به غاز هستند.

آشنایی با آنقوت

این پرندگان جثه ی نسبتا بزرگی دارند که دور گردنشان یک نوار سیاه رنگ و پاها و نوک آنها هم سیاه است. سایر قسمت های بدن آنقوت قهوه ای روشن می باشد. رنگ پرهای آنقوت نر پر رنگ و براق تر از ماده هاست.

مشخصات آنقوت

آنقوت ماده نزدیک به ۱۸ تخم می گذارد و تغذیه ی آنها از کرم ها و نرمتنان می باشد. این پرنده ها در سواحل جنوبی ایران و برخی از دریاچه های مرکزی ایران تخمگذاری خواهند کرد.طول بدن آنها ۵۸ تا ۷۰ سانتی متر و بال هایشان در حالت باز ۱۱۰ تا ۱۳۵ سانتی متر می باشد.

آنقوت

 

پرهای این پرنده رنگی قهوه ای متمایل به نارنجی بلوطی است و شاه پرها سیاه رنگ می باشند. پرنده ی نر بالغ دارای طوق گردنی سیاه رنگ و باریک است و سری سفید رنگ دارد. نوک آنقوت ها کوچک و به رنگ سیاه است.صدای این پرنده بسیار بلند و خشن مانند آوای غازها می باشد. آنها شناگران ماهری هستند و در هنگام شنا، سر خود را راست گرفته و جلوی بدن را پایین می‌دهند.

آنقوت در مقایسه با تنجه، وابستگی کمتری به آب نشان می‌دهد. زمستان‌ها را در سواحل ماسه‌ای، دریاچه‌ها، کنار رودخانه‌ها، کشتزارها و حتی استپ‌های خشک می‌گذراند. به طور کلی ساکن زمین‌های باز هستند. آنقوتها در اسارت، خلق و خوی تهاجمی و غیراجتماعی دارند و به همین دلیل بهتر است آنها به صورت جفت جفت نگهداری شوند.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل آنقوت

آنقوت‌ها چندین كیلومتر دور از نزدیك‌ترین رودخانه یا دریاچه به تولید‌مثل می‌پردازند. پرنده ی ماده در داخل سوراخ، بین 6 تا 12 تخم سفید صاف می‌گذارد و روی آنها می‌خوابد، جوجه‌ها بعد از 28 الی 30 روز از تخم در می‌آیند.آنقوت نر و ماده از جوجه‌ها مراقبت می‌كنند. حدود 8 هفته طول می‌كشد تا جوجه‌ها پر در بیاورند.همچنین پرندگان جوان تا دو سالگی قادر به تولید‌مثل نیستند.

بیماری های آنقوت

تغذیه آنقوت

آنقوت‌ها همه چیز‌خوار بوده از علف‌ها، دانه‌ها، حشرات، نرم‌تنان و ماهیان تغذیه می‌كنند.آنها در علفزارهای خشك علف‌ها را می‌چینند و حشرات را پیدا كرده و می‌خورند و در داخل خاك‌های نرم به جستجوی لارو حشرات می‌پردازند.

آناتومی بدن آنقوت