آیا کشیم کوچک را می شناسید؟
طبقه بندی علمی آیا کشیم کوچک را می شناسید؟
  • شاخه : طنابداران
  • رده : پرندگان
  • راسته : کشیم سانان
  • خانواده : کشیمیان
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

آیا کشیم کوچک را می شناسید؟

کشیم کوچک از رده ی پرندگان است که می‌توان آن را کوچکترین عضو از تیره ی کشیمیان به شما آورد. نام علمی گونه ی این پرنده Tachybaptus  ruficollis   است.

بدن این پرنده  ۲۳ الی ۲۹ سانتی متر طول دارد و با نام اِسفُرود بی دم  شهرت داد. این کشیم کوچک علاوه بر زیبایی، شناگری ماهر و سریع است. تغذیه ی این پرنده بسیار زیبا بیشتر ماهی های کوچک و بی مهرگان موجود در آب هستند که با مهارت بسیار و با شیرجه زدن در آب، آنها را صید می‌کند .منقار و گردنش از سایر کشیم ها کوتاهتر و کلفت تر است.رنگ این پرنده در فصل زاد و ولد قهوه ای رنگ می باشد که روی شکمش روشن تر به نظر می رسد.

کشیم کوچک

محل زندگی کشیم کوچک

محل زندگی کشیم کوچک گستره زیادی دارد به طوری که از اروپا و آفریقای سیاه تا خاورمیانه، ایران، شبه قاره هند، آسیای جنوب شرقی دیده شده است.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل آیا کشیم کوچک را می شناسید؟

بیماری های آیا کشیم کوچک را می شناسید؟

تغذیه آیا کشیم کوچک را می شناسید؟

غذاي عمده کشیم کوچک ماهي است و از سخت پوستان و نرم تنان و حشرات و از بعضی گیاهان آبزی نيز تغذيه مي کند

آناتومی بدن آیا کشیم کوچک را می شناسید؟