اردک سر سفید
طبقه بندی علمی اردک سر سفید
  • شاخه : طنابداران
  • رده : پرندگان
  • راسته : غازسانان
  • خانواده : اردکیان
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

اردک سر سفید

اردک سر سفید : گونه ای از اردک شق دم کوچک و مهاجر است که متاسفانه در حال منقرض شدن هستند . همچنین این اردک جزء پرندگان محافظت شده قرار دارند.

اردک سر سفید

این نژاد اردک دارای طولی تقریبا ۴۶ سانتی متر می باشد و دمی دراز و راست دارد. از لحاظ ساختاری نر و ماده ی این اردک باهم متفاوت هستند. اردک نر دارای بدنی قرمز و خاکستری با سری بزرگ و سفید ، گردنی سیاه و نوکی آبی رنگ می باشد.اردک ماده بدنش قهوه ای – خاکستری ، با صورتی سفید و منقاری تیره رنگ و روی گونه اش خطی مانند نوار وجود دارد.

اردک سر سفید

زیستگاه اردک سر سفید

زیستگاه این پرنده در شمال غربی آفریقا ، خاورمیانه ، آسیای مرکزی و برخی نقاط جنوب و جنوب غربی اروپا می باشد. دریاچه ها و استپ های شمالی قزاقستان و دریاچه ی بوردور در ترکیه از نواحی مهمی بوده که در فصل زمستان اردک سر سفید به آنجا می رود.

همچنین این اردک نیز در ایران مهاجرت کرده و در تالاب هایی همچون تالاب کانی برازان مهاباد ، تالاب قوری گل و تالاب میانگران اقدام به تخم گذاری می کند.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل اردک سر سفید

بیماری های اردک سر سفید

تغذیه اردک سر سفید

اردک سر سفید از ماهی ها ، سخت پوستان، نرم تنان، نوزاد قورباغه و سایر جانوران آبزی کوچک تغذیه می کند.

آناتومی بدن اردک سر سفید