پرنده بلبل خرما
طبقه بندی علمی بلبل خرما
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

بلبل خرما

پرنده بلبل خرمای گوش سفید که با نام علمی آن Pycnonotus leucotis شناخته شده است در خانواده پرندگان خرما بلبلان بوده و زیستگاه این پرنده عمدتا بطور بومی از شمال غرب هندوستان ، پاکستان ، جنوب ایران تا جنوب عراق کشیده شده است.

مشخصات ظاهری بلبل خرما

این پرنده کمی از بلبل بزرگتر بوده و نر و ماده آن شبیه به هم می باشند ، سر و گلوی این پرنده دارای رنگ سیاه با لکه های بزرگ سفید بوده که ناحیه گونه این حیوان ادامه دارد ، سطح پشتی حیوان قهواه ای روش ، سطح شکم آن خاکستری چرک و پوشپر های زیر دمی این پرنده زرد نارنجی با دم سیاف و نوک سفید است.همچنین روی سر این پرنده اثری از کاکل هم دارد.

زیستگاه پرنده بلبل خرما

محل زیست این پرنده اغلب در نخلستان ها و باغات و معمولا در جاه هایی که پر درخت هستند یافت میشود. همچنین تغذیه این حیوان از اسمش مشخص است که بیشر میوه درخت خرما و از سایر میوه ها تغذیه میکند اما در لیست غذای اون حشرات و ملخ ها و کرم ها جایگاه ویژه ای دارد.

زیستگاه آن معمولا بر روی شاخه درختانبوده و تولید مثل این پرنده در اواسط ماه های اردیبشهت و خرداد ماه صورت میگیرد. بلبل خرما ماده پسر از اتمام کار لانه خود ۲ الی ۴ تخم میگذارد و پرنده نر و ماده به نوبت روی تخم ها میخوابند تا تخم ها جوجه شوند.

پرنده بلبل خرما در ایران

این پرنده معمولا در مناطق جنوبی ایران بخصوص مناطق گرمسیری جنوب یافت شده و پراکندگی آن در شهر های بلوچستان ، کرمان ، هرمزگان ، بوشهر ، خوزستانو فارس ادامه دارد. همچنین این پرنده طی چند سال اخیر در شهر تهران افزایش یافته است.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل بلبل خرما

بیماری های بلبل خرما

تغذیه بلبل خرما

آناتومی بدن بلبل خرما