پرنده بلبل خرما
طبقه بندی علمی بلبل خرما
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

بلبل خرما

بلبل خرما
۴ (۸۰%) ۱ vote[s]

پرنده بلبل خرمای گوش سفید که با نام علمی آن Pycnonotus leucotis شناخته شده است در خانواده پرندگان خرما بلبلان بوده و زیستگاه این پرنده عمدتا بطور بومی از شمال غرب هندوستان ، پاکستان ، جنوب ایران تا جنوب عراق کشیده شده است.

مشخصات ظاهری بلبل خرما

این پرنده کمی از بلبل بزرگتر بوده و نر و ماده آن شبیه به هم می باشند ، سر و گلوی این پرنده دارای رنگ سیاه با لکه های بزرگ سفید بوده که ناحیه گونه این حیوان ادامه دارد ، سطح پشتی حیوان قهواه ای روش ، سطح شکم آن خاکستری چرک و پوشپر های زیر دمی این پرنده زرد نارنجی با دم سیاف و نوک سفید است.همچنین روی سر این پرنده اثری از کاکل هم دارد.

زیستگاه پرنده بلبل خرما

محل زیست این پرنده اغلب در نخلستان ها و باغات و معمولا در جاه هایی که پر درخت هستند یافت میشود. همچنین تغذیه این حیوان از اسمش مشخص است که بیشر میوه درخت خرما و از سایر میوه ها تغذیه میکند اما در لیست غذای اون حشرات و ملخ ها و کرم ها جایگاه ویژه ای دارد.

زیستگاه آن معمولا بر روی شاخه درختانبوده و تولید مثل این پرنده در اواسط ماه های اردیبشهت و خرداد ماه صورت میگیرد. بلبل خرما ماده پسر از اتمام کار لانه خود ۲ الی ۴ تخم میگذارد و پرنده نر و ماده به نوبت روی تخم ها میخوابند تا تخم ها جوجه شوند.

پرنده بلبل خرما در ایران

این پرنده معمولا در مناطق جنوبی ایران بخصوص مناطق گرمسیری جنوب یافت شده و پراکندگی آن در شهر های بلوچستان ، کرمان ، هرمزگان ، بوشهر ، خوزستانو فارس ادامه دارد. همچنین این پرنده طی چند سال اخیر در شهر تهران افزایش یافته است.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل بلبل خرما

بیماری های بلبل خرما

تغذیه بلبل خرما

آناتومی بدن بلبل خرما