جغد شاخدار
طبقه بندی علمی جغد شاخدار
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

جغد شاخدار

جغد شاخدار و یا جغد گوش دراز که نام علمی آن Asio otus بوده گونه ای از جغدبوده که در اروپا ، آسیا و آمریکای شمالی یافت میشوند. همچنین این پرنده جز جغد های گوش به سر می باشند.

این پرنده در مناطق جنگلی یافت شده و زندگی میکند و در آشیانه های متروک با روی زمین تخم گذاری میکنند جغد شاخدار نیر در شمال ایران هم رویت شده ، همچنین به این حیوان در برخی از فرهنگ های مختلف نشانه ذکاوت نیز به شمار می آید.

پراکندگی جغد شاخ دار

پراکندگی جغد های شاخ دار به طوری است که در فصل زمستان از پراکندگی نسبتا فراوانو زیادی برخوردار هستند و احتمال آن میرود که تعدا کمی از این حیوان در جنگل های شمال ایران نیز زاد و ولد میکنند ، که در حال حاظر اطلاعات دقیق و درستی از وضعیت این حیوان در کشور ایران در دسترس نمی باشد. همچنین بهصورت مهاجر در شمال شرق به سمت جنوب تا حدود مرکز فارس دیده شده است.

محل زندگی جغد شاخدار

محل زندگی این حیوان در سوراخ ها ، غارها ، کنده درختان ، آشیانه متروکه پرندگان بزرگ نیز می باشد. جغد های شاخدار یک همسر داشته و ماده ها در فصل تخم گذاری حدود ۱ تا ۵ تخم میگذارند که هم نر و هم ماده از تخم ها نگهداری کنند و برای یافتن غذا هر دو نیز تلاش میکنند. این نوع جغد ها از پرندگان قدرتمند بوده و والدینی محافظ می باشند حتی دیده شده این حیوانات به انسان هایی که به فرزندانشان نزدیک میشود حمله میکنند.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل جغد شاخدار

بیماری های جغد شاخدار

تغذیه جغد شاخدار

آناتومی بدن جغد شاخدار