خوتکای کاکلی
طبقه بندی علمی خوتکای کاکلی
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

خوتکای کاکلی

پرنده خوتکای کاکلی که در دسته پرنده های اردک روی آب و تیره اردکان بوده با نام علمی Anas falcata شناخته شده است ، وضعیت حفاظت این پرنده ابتدا باید مورد بررسی دقیق از نظر جمعیت و پراکندگی قرار گرفته شود و بر اساس آن محافظت شود.

مشخصات ظاهری خوتکای کاکلی

پرنده خوتکای کاکلی معمولا دارای طولی به اندازه ۵۰ سانتی متر بوده و از اردک های روی آب چر می باشد ،پرنده نر این خوتکای کاکلی دارای رنگ خاکستری با سر و کاکل افتاده در پس سر آن بوده که به رنگ سبز شفاف و بلوط مسی دیده شده است. منقار این حیوان بسیار سیاه بوده و پیشانی آن دارای شب تندی است. از دیگر ویژگی های این پرنده میتوان به لبه بال افتاده آن اشاره داشت.در پرنده نر این حیوان چانه و گلو و آینه بالی سبز تیره دیده شده است که در زیر آن لکه های سفید و سیاه و زرد دیده میشود.

صدای این پرنده معمولا چیزی شبیه به  «تی یو-ویت-تی یو-ویت» است.
معمولا این پرنده بی صدا و ساکت می باشد.

زیستگاه:این پرنه در مناطق تالابی و شمال دیده شده است ، همچنین در حاشیه رودخانه ها و دریاچه های شور و شیرین نیز یافت شده است.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل خوتکای کاکلی

بیماری های خوتکای کاکلی

تغذیه خوتکای کاکلی

آناتومی بدن خوتکای کاکلی