شاه کرکس
طبقه بندی علمی شاه کرکس
  • زمان جفت گیری : سالی یکبار
  • تعداد تخم گذاری : یک تخم
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

شاه کرکس

این دفعه میخواهیم یک پرنده ویژه به شما معرفی کنیم، پرنده ای که شما را شگفت زده خواهد کرد. یک چهره فضایی و رنگارنگ به نام شاه کرکس که شما آمدنش را از فضا باور خواهید نمود.

شاه کرکس لاشخور فضایی

این لاشخورهای بسیار زیبا و مفید برای تداوم حیات موجودات دیگر بخصوص انسانها هستند.آنها آنقدر در هوا می لغزند تا لاشه ای را بیابند و زمین را از وجود پرضرر و متعفن آنها نجات بخشند.این بخشش لاشخورها ذات زیبای خدا دادی ایشان است.آنها مانع گسترش انواع بیماریها میشوند و فقط خودشان را سیر میکنند.

شاه کرکس ها از جنوب مکزیک تا آرژانتین زندگی میکنند.اما در هر جایی میتوانند زندگی کنند و ما را از بیماریها نجات دهند. هر جا که لاشه های بیشتری یافت شود میتواند زیستگاه شاه کرکس این لاشخور عظیم الجثه قرار گیرد.

شاه کرکس فضایی

بدن شاه کرکس

سازگاری منقار این حیوان برای یافتن خوراک بسیار جالب و دقیق است. منقار کج و قدرتمند و رنگارنگ این پرنده را برای دست یافتن به غذایی که هیچ کرکس دیگری توان دسترسی به آن را ندارد ،بسیار خوب یاری میکند. وصد البته از این حیوان یک چهره فضایی ساخته است. و اما سر و گردن بدون پر این حیوان فضایی برای سلامتش بسیار مفید است و باعث میشود تا عفونت های موجود در لاشه به بدن این حیوان انتقال پیدا نکرده ،و شستشوی آن راحت تر انجام پذیرد. بدین ترتیب هم غذای بیشتری در دسترسش قرار گرفته و هم سلامتی او تضمین میگردد.

بدن شاه کرکس پوشیده از پرهای سفید است . اما بال های آن نیمه ی انتهایی اش مشکی بوده و گردن و سر و منقار بدون پرش رنگارنگ است. پروازی بسیار زیبا دارد و همیشه در حال لغزیدن در آسمان بدنبال لاشه ای می گردد. و البته به بهداشت و شستشوی خود نیز اهمیت می دهد.

شاه کرکس ها سالانه یک تخم میگذارند و مشترکأ نر و ماده از تخم مراقبت کرده و همچنین در تغذیه جوجه مشارکت میکنند.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل شاه کرکس

بیماری های شاه کرکس

تغذیه شاه کرکس

تغذیه این پرنده عموما از لاشه حیوانات مرده می باشد.

آناتومی بدن شاه کرکس