عروس غاز را بشناسید
طبقه بندی علمی عروس غاز
  • شاخه : طنابداران
  • رده : پرندگان
  • راسته : غازسانان
  • خانواده : غازسانان
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

عروس غاز

عروس غاز که نام دیگر آن غاز سینه سرخ می باشد پرنده ای آبزی از خانواده ی غازسانان است. این غاز نسبت به سایر غازها دارای جثه ای کوچکتر دارد و به طور تقریبی ۴۵ سانتی متر طول دارد.

عروس غاز را بشناسید

رنگ پرهایش سیاه و در گلو و سینه اش پرهایی به رنگ قرمز بلوطی دارد. یک نوار سفید روی پهلوها بوده و در صورتش نیز بین چشم و منقار کوچکش این رنگ سفید دیده می شود. عروس غاز در مناطق سردسیر شمالی اروپا تولید مثل می کند و لانه اش را در نزدیکی لانه ی پرندگان شکاری بزرگ می سازد به دلیل اینکه خود را از حیوانات وحشی در امان نگه دارد.

عروس غاز

عروس غاز یا غاز سینه سرخ

این پرندهی زیبا متاسفانه در خطر منقرض شدن قرار دارد.طبق سرشماری ۳۷ هزار غاز از این گونه در دنیا وجود دارد. در گذشته های دور تعداد کمی از این گونه کمیاب در فصل زمستان در کناره های دریای مازندران ، آذربایجان و خوزستان دیده می شد که به دلیل شکار و تخریب زیستگاه ها این پرنده ها کم تر در آن جا دیده می شدند.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل عروس غاز

بیماری های عروس غاز

تغذیه عروس غاز

عروس غاز ها از علف ها ، برگ و دانه ها تغذیه می کنند.

آناتومی بدن عروس غاز