غاز خاکستری
طبقه بندی علمی غاز خاکستری
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

غاز خاکستری

غاز خاکستری یا همان غاز پا خاکستری از دسته غاز هایی هستند که در مناطق تالابی ،، دشتهای سیلابی، باتلاق‌ها ، رودخانه‌ها و ساحل دریاچه‌ها زندگی میکنند ، همچنین این پرندگان در ایران، به صورت مهاجر و در بیشتر مناطق زیستگاهی دیده می‌شود ، این پرنده با نام علمی Anser anser نیز شناخته شده است. این پرنده معمولا در زمستان ها زیاد بوده و چند جفتی از این پرنده قبلا در سیستان ، فارس و آذربایجان زادوولد می کرده‌اند که با شکار های بی رویه و نابودی زیستگاه های این پرنده  ، جمعیت آن روبه کاهش می باشد.

مشخصات ظاهری پرنده غاز خاکستری

این پرنده معمولا دارای طولی به اندازه ۷۵ سانتی متر بوده ، که نشانه های تشخیص این پرنده از  غاز های مشابه خاکستری به این گونه ست که از منقار بزرگ و بودن لکه‌های سیاه ، پاهای صورتی رنگ ، همرنگی سر و گردن با بدن ، پیش‌بالهای خاکستری خیلی کمرنگ و شکم بدون راه‌راه عرضی اما پرنده بالغ‌ اغلب تعدادی لکه سیاه روی سینه دارند.

زیستگاه غاز خاکستری

این پرنده در زمستان ها در مکان هایی مانند علفزارها ، کشتزارها ، زمین‌های شخم زده و نزدیک سواحل ، باتلاق‌ها و خورها دیده شده است و به صورت دست جمعی در این مناطق و جزایر کوچک زاد و ولد میکنند.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل غاز خاکستری

بیماری های غاز خاکستری

تغذیه غاز خاکستری

آناتومی بدن غاز خاکستری