طبقه بندی علمی غاز سانان
  • شاخه : طنابداران
  • رده : پرندگان
  • زیر رده : غاز ماکیان سانان
  • راسته : غازیان
  • خانواده : قو و اردک
  • زمان جفت گیری : اوایل پاییز
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

غاز سانان

غاز سانان گونه ای از پرندگان هستند که متعلق به خانواده ی مرغابی سانان است. خانواده ی مرغابی سانان شامل قوها و اردک ها نیز می شود که تیره تر از غازها می باشند. تعدادی از مرغابی ها که از خانواده ی مرغابی های وحشی هستند، به نام غاز معروف می باشند.

غاز سانان در مقایسه با سایر پرندگان دارای سنگ واره های بیشتری می باشند گرچه این سنگ واره ها کامل نیستند و شامل استخوان های مختلفی از یک پرنده ی باستانی می شوند.در اوایل ائوسن در ۳۷ تا۵۵ میلیون سال پیش پرندگان آبزی پدید آمدند.

غاز سانان

زمان پیدا شدن غازان و اردکیان به الیگوسن پسین تا میوسن آغازین بوده است.سنگ واره هایی که  یافت شده اند عبارتند از : Cygnopetrus affinis قو شکل از الیگوسن بالایی در بلژیک و Paranyroca magna از میوسن پیشین در ایالات متحده.هر دوی این سنگ واره ها اولین نمونه های پرندگان آبزی در فسیل های ثبت شده نیز هستند.

غاز سانان

راسته غاز

این راسته، شامل دو گروه اصلی می شود : الف) قوها وغازها ب) اردک ها .این گروه پرندگانی آب زی اند و جثه ی بزرگی دارند. منقاری بزرگ،پهن و کشیده، پاهایی نسبتا کوتاه و گردنی دراز و باریک دارند. بدن جوجه ها از کرک پر پوشیده شده و به محض خروج از تخم، آشیانه را ترک می کنند. غاز سانان، پرندگانی اجتماعی اند.

راسته غاز

 

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل غاز سانان

غازها معمولاً برای ادامه زندگی جفت‌گیری می‌کنند اما تعداد کمی از غازها پس از جفت‌گیری از هم جدا می‌شوند. غازها گرایشی برای تخم‌گذاری و نگهداری از آن‌ها دارند. همچنین غازها از آشیانه و جوجه غازها مراقبت می‌کنند که این کار باعث ادامه بقای آن‌ها می‌شود.

بیماری های غاز سانان

تغذیه غاز سانان

غازها اکثرن گیاه خوار می باشند. اما گاهی آفت های گلوله های پشمی (کاه) که محصول زمین های زراعتی است را هم می خورند و یا در استخرها  و مناطق پُر علف شهری ساکن شوند.

آناتومی بدن غاز سانان

اناتومی غاز