غاز پیشانی سفید بزرگ
طبقه بندی علمی غاز پیشانی سفید بزرگ
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

غاز پیشانی سفید بزرگ

غاز پیشانی سفید بزرگ نام پرنده ای است که در گونه از غازها بوده که با نام علمی  Anser albifrons نیز شناخته شده است.

این پرنده معمولا در زمستان ها یافت شده ، غاز پیشانی سفید بزرگ در ایران هم دیده شده است که در زمستان ها در دشت های مغان و سواحل دریای خزر به تعدا اندک دیده شده اند که جمعیت آنها رو به کاهش می باشد.

مشخصات ظاهری غاز پیشانی سفید بزرگ

این پرنده معمولا دارای طولی به اندازه ۶۵ تا ۷۵ سانتی میتر بوده که از غاز خاکستری رنگ کوچکتر و پر رنگ تر می باشد. پرنده بالغ نر دارای لکه بزرگ و سفیدی بوده و دارای منقار صورتی رنگ می باشد ، همچنین این پرنده دارای پاهای نارنجی رنگ و راه راه های پهن سیاه نامنظم روی شکمش می باشد. اما پرنده نابالغ پیشانی سفید دارد و راه راه عرضی روی شکمش می باشد. و رنگ نارنجی پاها و کمتر بودن رنگ سیاه روی منقار ، تشخیص آنرا آسان می سازد . رفتار و پرواز این پرنده شبیه غاز خاکستری است ، با این تفاوت که سریعتر بال می زند و پیش‌بالش تقریبا قهوه‌ای رنگ می باشد

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل غاز پیشانی سفید بزرگ

بیماری های غاز پیشانی سفید بزرگ

تغذیه غاز پیشانی سفید بزرگ

آناتومی بدن غاز پیشانی سفید بزرگ