غاز پیشانی سفید کوچک
طبقه بندی علمی غاز پیشانی سفید کوچک
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

غاز پیشانی سفید کوچک

غاز پیشانی سفید کوچک که جز پرندگان تیره اردکیان بوده با نام علمی Anser erythropus شناخته شده است . پرنده غاز پیشانی سفید کوچک در حال انقراض بوده در وضعیت تهدید شده VU قرار گرفته شده و باید حفاظت این پرنده در درجه اول بازرسی وضعیت پراکندگی جمعیت قرار گرفته شود و سپس باید مناطق تولید مثل این پرنده تحت حفاظت کامل قرار داده شود.

این پرنده در ایران نیز یافت شده است که معمولا در فصل زمستان در مناطق آذربایجان دیده شده است و از پراکندگی فراوانی برخوردار بوده است ، اما به دلیل شکار های بی رویه و نابودی مناطق زیستی تعداد این حیوان رو به کاهش بوده و در سال های اخیر تعداد انگشت شماری از غاز پیشانی سفید کوچک در این مناطق به چشم میخورد.

مشخصات ظاهری غاز پیشانی سفید کوچک

این پرنده دارای طولی به اندازه ۵۳ تا ۶۵ سانتی متر می باشد که از لحاظ ظاهری دارای شکل ظاهری شبیه غاز پیشانی سفید ؛ ولی کوچکتر از آن است و با سفیدی بیشتر پیشانی که تا قسمتی از تارک پیش رفته و منقار خیلی کوچک‌تر و صورتی رنگ‌تر از آن تشخیص داده می شود .

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل غاز پیشانی سفید کوچک

بیماری های غاز پیشانی سفید کوچک

تغذیه غاز پیشانی سفید کوچک

آناتومی بدن غاز پیشانی سفید کوچک