قوی سیاه
طبقه بندی علمی قوی سیاه
  • شاخه : طنابداران
  • رده : پرندگان
  • راسته : غازسانان
  • خانواده : اردکیان
  • زمان جفت گیری : در فصل زمستان
  • تعداد تخم گذاری : 4 تا 8 تخم
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

قوی سیاه

قوی سیاه پرنده ای با جثه ی بزرگ و از خانواده ی اردکیان است. این پرنده بیشتر در شمال شرقی و جنوب غربی استرالیا زندگی می کنند ولی متاسفانه به دلیل شکار فراوان ، این پرنده ها در نیوزلند منقرض شده اند.

قوی سیاه

قوهای سیاه نیز در استرالیا مهاجرت خواهند کرد و با توجه به آب و هوای هر منطقه در این قاره به مناطق مختلف می روند.قوی سیاه نیز مانند قوهای سفید دارای یک جفت بوده که هر دو به طور مساوی از جوجه ها مراقبت می کنند.

قوی سیاه

پرهای سیاهی روی بدن و پرهای بزرگ سفیدی برای پرواز دارند. نوک آنها قرمز با یک نقطه ی سفید و پاهایشان به رنگ سیاه و خاکستری می باشد.قوهای نر از ماده ها بزرگتر بوده و نوکشان بلندتر و صاف تر می باشد. طول قوی سیاه بالغ ۱۱۰ تا ۱۴۲ سانتی متر و وزنشان به ۹ کیلوگرم می رسد.زمانی که بال هایشان را باز می کنند به ۶/۱ تا ۲ سانتی متر می رسد. همچنین گردنی به شکل S مانند دارند.

حوضه آبی ماری – دارلینگ جمعیت زیادی از این قوهای سیاه دارد.این قوها بعد از تخم گذاری پرهای خود را از دست می دهند و به مدت یک ماه قادر به پرواز نمی باشند.

پرواز قوی سیاه

 

تولید مثل

قوی سیاه مانند قوی سفید تک همسر هستند .این قوها برای جوجه دار شدن که معمولا در ماه های زمستان اتفاق می افتد نیز یا دزدی می کنند یا به گونه ای موقت با یک ماده گروهی سه تایی می شوند و بعد از تخم گذاری ماده او را از گروه بیرون می کنند.تخم ها را درون لانه های خود که با تکه ی چوب ، علف و نی ساخته شده نیز می گذارند .یک قوی ماده هر بار ۴تا ۸ تخم می گذارد که تقریبا ۳۵ تا ۴۰ روز طول می کشد تا جوجه ها از تخم خارج شوند.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل قوی سیاه

قوی سیاه مانند قوی سفید تک همسر هستند .این قوها برای جوجه دار شدن که معمولا در ماه های زمستان اتفاق می افتد نیز یا دزدی می کنند یا به گونه ای موقت با یک ماده گروهی سه تایی می شوند و بعد از تخم گذاری ماده او را از گروه بیرون می کنند.تخم ها را درون لانه های خود که با تکه ی چوب ، علف و نی ساخته شده نیز می گذارند .یک قوی ماده هر بار 4تا 8 تخم می گذارد که تقریبا 35 تا 40 روز طول می کشد تا جوجه ها از تخم خارج شوند.

بیماری های قوی سیاه

تغذیه قوی سیاه

قوی سیاه گیاه خوار است و غذاهایی نظیر گیاهان زیر آب و جلبک می خورند .

آناتومی بدن قوی سیاه