قوی فریاد کش
طبقه بندی علمی قوی فریاد کش
  • شاخه : طنابداران
  • رده : پرندگان
  • راسته : غازسانان
  • خانواده : مرغابی
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

قوی فریاد کش

قوی فریاد کش گونه ای قو می باشد که در نیم کره ی شمالی زندگی می کنند. قوی فریاد کش شباهت زیادی به قوی گنگ و کوچک دارد. جثه ی آن از قوی کوچک ، بزرگتر بوده و رنگ نوکش زرد می باشد. این قو در مناطق نزدیک به قطب شمال در سه قاره ی آسیا،اروپا و آمریکای شمالی زندگی و همان جا تخم گذاری می کنند.

قوی فریاد کش

طول بدن این قوی بزرگ ۱۴۰ تا ۱۶۵ سانتی متر و طول بال های باز شده ی آن ۲۰۵ تا ۲۷۵ سانتی متر می رسد. وزن این پرنده در حالت کلی ۴/۷ کیلوگرم تا ۱۴ کیلوگرم متغییر است. در نرها ۸/۹ تا ۴/۱۱ کیلوگرم و برای ماده ها ۲/۸ تا ۲/۹ کیلوگرم می باشد.این پرنده ها یکی از سنگین ترین پرندگان پروازی هستند.

پرنده ی قوی فریاد کش

نوک این پرنده ها به شکل زاویه ای مثلثاتی است و قسمت زردی نوک آن مشخص تر از سیاهیش می باشد. این ویژگی می تواند قوی فریاد کش را از قوی کوچک متمایز کند . قوی فریاد کش بیشتر وقتش را برای شنا کردن صرف می کند.

این پرندگان در فصل زمستان به مناطق جنوبی کوچ کرده و به مناطق غرب و مرکز اروپا، اطراف دریای سیاه ، رشته کوه های آرام، دریای خزر ، انگلیس ، شمال هند و چین و ژاپن می روند. همچنین قوهایی که در زمستان به اسکاتلند کوچ کرده در ماه اکتبر به آنجا می رسند و در ماه آوریل دوباره به ایسلند بر می گردند.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل قوی فریاد کش

قوی فریاد کش در مناطق شمالی قاره های اروپا و آسیا تخمگذاری می کنند.  

بیماری های قوی فریاد کش

تغذیه قوی فریاد کش

قوی فریاد کش نیز از علوفه ، برگ درختان ، دانه ، گیاهان آبزی و حشرات تغذیه می شوند.

آناتومی بدن قوی فریاد کش