قوی کوسکوروبا
طبقه بندی علمی قوی کوسکوروبا
  • شاخه : طنابداران
  • رده : پرندگان
  • راسته : غازسانان
  • خانواده : غازان و اردکیان
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

قوی کوسکوروبا

قوی کوسکوروبا گونه ای پرنده ی آبزی است که در مناطق جنوبی آمریکا زندگی می کند.این قو کوچکترین گونه ی خانواده ی قو می باشد ولی با این حال جثه ای بزرگ دارد.این پرنده از خانواده ی غازان و اردکیان که شامل اردک ها، قوها و غازها است و در سرده ی تک کوسکوروبا قرار دارند.

قوی کوسکوروبا

وزن قوی کوسکوروبای نر ۸/۳ تا ۴/۵ کیلوگرم و ماده ی آن ۲/۳ تا ۵/۴ کیلوگرم می باشد. طول این پرنده های زیبا ۵/۸۷ تا ۱۱۵ سانتی متر است و هنگام باز کردن بال هایش طول بال ها ۱۵۵ تا ۱۶۰سانتی متر می شود.

قوی کوسکوروبا

پرهای این قو به رنگ سفید هستند ولی پرهای بلند بیرونی آنها سیاه است و به هنگام پرواز کردن دیده می شوند. نوک و پاهای این قو قرمز است و بیشتر به غازها شبیه هستند تا به قو. طبق تحلیل های ملکولی این پرنده ها ارتباطی با سایر قوها ندارند و نزدیک ترین خانواده ی آنها غاز کیپ برن می باشد.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل قوی کوسکوروبا

بیماری های قوی کوسکوروبا

تغذیه قوی کوسکوروبا

آناتومی بدن قوی کوسکوروبا