قوی گنگ
طبقه بندی علمی قوی گنگ
  • شاخه : طنابداران
  • رده : پرندگان
  • راسته : غازسانان
  • خانواده : اردکیان و غازها
  • تعداد تخم گذاری : تا ۷ تخم
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

قوی گنگ

قوی گنگ گونه ای از قو و خانواده ی اردک ها ، غاز و اردکیان است که در اروپا ، آسیا و شمال دور آفریقا وجود دارد.دلیل اینکه این پرنده را گنگ می نامند به خاطر کم صدا بودن نسبت به سایر پرنده های قو می باشد.

قوی گنگ

طول این پرنده ها ۱۲۵ تا ۱۷۰ سانتی متر و نوک آنها حاشیه ای سیاه رنگ دارد. قوی گنگ پرنده ی ملی کشور دانمارک است که در سال ۱۹۲۶ در دانمارک جانوری محافظت شده شناخته شده است . همچنین طول بدن قوهای گنگ بالغ ۱۴۰ تا ۱۶۰ سانتی متر است. این پرنده ها به هنگام باز کردن بال هایشان به ۲ تا ۴/۲ متر می رسد . قوهای گنگ نر از نظر جثه و ظاهر از قوی ماده بزرگتر می باشند که این پرنده را دومین پرندگان آبزی از نظر جثه معرفی کرده اند.

قوی گنگ

قوی گنگ سنگین وزن ترین پرندگان جهان هستند. وزن نر این پرنده ۱۱ تا ۱۲ کیلوگرم و ماده ی آنها وزنی معادل ۵/۸ تا ۹ کیلوگرم دارند. منقار قوی نر نیز از قوی ماده بزرگتر است و هر دوی آنها زایده ای سیاه و گوشتی در جلوی چشم ها و بالای نوکشان دارند.

جوجه قوهای گنگ قهوه ای – نقره ای هستند و زیر بدنشان سفید و نوکی سیاه رنگ دارند. قوهایی که جوان تر می باشند نیز به رنگ خاکستری – قهوه ای هستند که در آخر سال یکم زندگیشان سفید رنگ می شوند.با گذشت زمان نوک آنها صورتی و در آخر سیاه می شوند.

محل زندگی قوی گنگ

قوی گنگ در مناطق معتدل از آسیای غربی و اروپا  و در شرق پریمورسکی در روسیه زندگی می کنند.تعداد کل قوهای گنگ ساکن در جهان ۵۰۰۰۰۰ عدد به همراه جوجه ها می باشد که ۳۵۰۰۰۰ تای آنها در سرزمین شوروی پیشین زندگی خواهند کرد. این پرنده هنگام شنا ، گردنش را به حالت زیبایی خم می کند و منقارش را به سمت پائین می برد و در بعضی مواقع سر و گردن خود را با پیچشی بسیار زیبا و لطیف لابه لای پرو بال سینه و بالش پنهان می کند و به استراحت می پردازد.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل قوی گنگ

قوهایی که اولین سال جوجه آوری آنهاست، از میان ماده های تازه بالغ، جفتی برای خود پیدا می کنند اما قوهایی که در سال های گذشته جوجه آوری داشته اند، جفت همیشگی خود را می یابند.

بیماری های قوی گنگ

تغذیه قوی گنگ

قوی گنک از گیاهان آبزی و نرم تنان تغذیه می کند.

آناتومی بدن قوی گنگ