آشنایی با مرغابی سفید ابرو
طبقه بندی علمی مرغابی سفید ابرو
  • شاخه : طنابداران
  • رده : پرنده
  • راسته : غازسانان
  • خانواده : اردکیان
  • تعداد تخم گذاری : 26 تخم
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

مرغابی سفید ابرو

مرغابی سفید ابرو پرنده ای از خانواده ی اردک های روی آب چر و از تیره ی اردکیان است. این پرنده دارای ابروی سفید رنگ می باشد به همین دلیل آن را سفید ابرو نامیده اند.این مرغابی بسیار زیبا بوده که از زندگی روی آب لذت می برد و پرنده ای بسیار آرام ولی دارای پروازی تند و تیز است.

مرغابی سفید ابرو

آشنایی با مرغابی سفید ابرو

مرغابی سفید ابرو بسیار تند و تیز پرواز می کند. نرها به رنگ سبز و براق بوده و روی بال هایشان پرهای سفید رنگی وجود دارد. رنگ پاها و نوک این پرنده ها خاکستری است و ماده ها که از نرها کم رنگ تر هستند . همچنین این پرنده دارای نوکی پهن و کوچک می باشد.

محل زندگی مرغابی سفید ابرو

این پرنده ها در آب هایی که عمق کمی دارند نیز زندگی می کنند. در فصل زمستان در مرداب های انزلی و مازندران می روند و محل اصلی زندگی آنها در اروپای شمالی می باشد.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل مرغابی سفید ابرو

در دوره تخمگذاری 26 تخم زرد رنگ می گذارند.

بیماری های مرغابی سفید ابرو

تغذیه مرغابی سفید ابرو

آناتومی بدن مرغابی سفید ابرو