جوجه کشی مرغ گینه
طبقه بندی علمی مرغ گینه
 • شاخه : طنابداران
 • رده : پرندگان
 • زیر رده : مرغ های جنگلی
 • راسته : ماکیان‌سانان
 • خانواده : قرقاول سانان
 • طول عمر : 8-10 سال
 • زمان جفت گیری : فصل بهار
 • تعداد تخم گذاری : بصورت وحشی 10 الی 20 عدد
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

مرغ گینه

پرنده ای از خانواده قرقاول سانان از بومی افریقا که بصورت وحشی در بوته زارهای ساوانا زندگی می کنند. مرغ گینه در شبها به استراحت می پردازند و در ابتدای طلوع خورشید تا غروب آفتاب به جنب و جوش می پردازند. و تغذیه خود را بیشتر در اوایل روز انجام می دهند و شب هنگام در بلندی ( بالای درختان ) استراحت می کنند.

نام اولیه آن مرغ گینه بوده که می تواند معرف منشا و زادگاه اصلی آنها بحساب آورده شود. هنوز هم در بعضی از کشورها این مرغان ، بنام مرغ گینه نامیده می شود. در بعضی نقاط به این پرندگان نام مرغ کولی هم نیز اطلاق می شود که می تواند ناشی از طرز رفتار آزاد و سر و صدا و تحرک فراوان آنها در طبیعت باشد. وزن مرغ گینه نر نسبت به ماده سنگین تر می باشد. مرغ گینه نر دارای ۲ کیلوگرم و مرغ گینه ماده ۱.۶۰۰ کیلوگرم وزن می گیرد. از لحاظ ظاهر نر و ماده هیچ تفاوتی ندارد و فقط جثه پرنده نر و برآمدگی سر آن نسبت به پرنده ماده بزرگتر می باشد.

در کشور عزیزمان ایران ، مرغ گینه ( مروارید ) را مرغ شاخدار یا سیساک می نامند. این پرنده صدای گوش خراشی دارد که بیشتر در زمان جفتگیری از خود ساطع می کند . پرنده نر معمولا بیشترین صدا را تولید می کند به مانند : “بک ویت” می باشد.

جوجه کشی مرغ گینه

مزایای پرورش مرغ گینه

پرورش مرغ گینه نسبت به پرورش سایر ماکیان اهلی ، آسان تر می باشد، زیرا نسبت به بیماری های عمده طیور مقاوم می باشد . مرغ گینه به واسطه بومی بودن در آب و هوای گرم افریقا با این محیط سازگار می باشد. مرغ گینه همچنین در هوای گرم ایران بخوبی پرورش می یابد و تحمل بیشتری نسبت به سایر ماکیان حتی در فصول گرم نیز دارد.

زمان تخمگذاری مرغ گینه ( مروارید ) در فصل بهار می باشد . این نوع پرنده در طبیعت بدلیل قریضه وحشی بودن معولا ۱۰ – ۲۰ عدد تخمگذاری می کنند . و بصورت پرورشی و اهلی در هر دوره تخمگذاری بین ۸۰ – ۱۲۰ عدد تخم می گذارند. با جدا کردن ۴ به ۱ نر میتوان تخم نطفه دار از این پرنده بدست آورد.

مرغ گینه به ۲ روش جوجه کشی می شود: ۱. طبیعی ۲. مصنوعی

 1. مرغ گینه بعد از تخمگذاری و جمع آوری بصورت غریضی بر روی تخم ها بحالت کرچ می نشیند.
 2.  بعد از تعداد مشخصی از تخم نطفه دار ، آنها را در دستگاه جوجه کشی قرار داده و طی ۲۴ روز تخم نطفه دار مرغ گینه تبدیل به جوجه می شود.
 3. مرغ گینه بخاطر تغذیه ای که به مانند قرقاول ها دارد ، دارای گوشتی بسیار لذیذ می باشد و در برخی از نقاط کشور ما بصورت صنعتی هم پرورش می دهند و این پرنده دارای طرفداران خاص خود می باشد.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل مرغ گینه

نسبت جفتگیری مرغ گینه 4 به 1 نر می باشد.

بیماری های مرغ گینه

تغذیه مرغ گینه

تغذیه مرغ گینه ( مروارید ) خزندگان کوچک و حشرات می باشد . این پرنده اغلب از دانه ها تغذیه می کند این دانه ها شامل انواع علوفه های دانه ای می باشد. از انواع پلیت های درجه بندی استفاده می کند.

آناتومی بدن مرغ گینه

پرنده ای از لحاظ فیزیولوژی اندام به سایر ماکیان شباهت دارد . مرغ گینه از لحاظ آناتومی بیشتر به قرقاول سانان شباهت دارد.