کشیم غربی
طبقه بندی علمی کشیم غربی
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

کشیم غربی

پرنده کشیم غربی که با نام علمی Aechmophorus occidentalis شناخته شده است. همچنین این پرنده از گونه پرندگان تیره کشیم می باشد.

بیشتر کشیم‌ها به شدت قلمروخواه بوده اما بعضی از آنها نیز در دسته‌های بزرگ تخم‌گذاری می‌کنند. زمان گذاشتن تخم‌ها بیشتر به میزان غذای موجود بستگی دارد تا فصل خاصی در سال. این پرنده جزء پرندگان آبزی بوده و غواصان ماهری می باشند که کمتر دیده میشود که در هوا پرواز کنند  این پرندگان انگشتان پایی در طرفین پره‌دار داشته و با زندگی آبی سازش کامل نشان می دهند .

پرنده کشیم غربی جزء پرندگان تیره  کشیم بوده است. پرنده گان تیره کشیم به ۲۰ گونه تقسیم شده که ۵ گونه آن در ایران یافت شده است ، کشیمیان از غوصیان کوچکتر و در شناکری و غواصی مهارت بسیار خوب و بالایی دارند و بیشتر در آب ها یافت میشوند.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل کشیم غربی

بیماری های کشیم غربی

تغذیه کشیم غربی

آناتومی بدن کشیم غربی