کشیم نیوزیلند
طبقه بندی علمی کشیم نیوزیلند
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

کشیم نیوزیلند

پرنده کشیم نیوزیلند که با نام علمی Poliocephalus rufopectus شناخته شده است از گونه چرندگان تیره کشیم می باشد. پرنده کشیم نیوزیلند در حال انقراض بوده در وضعیت تهدید شده VU قرار گرفته شده و باید حفاظت این پرنده در درجه اول بازرسی وضعیت پراکندگی جمعیت قرار گرفته شود و سپس باید مناطق تولید مثل این پرنده تحت حفاظت کامل قرار داده شود.

پرنده کشیم نیوزلند پرندگان آبزی بوده و غواصان ماهری می باشند که کمتر دیده میشود که در هوا پرواز کنند  این پرندگان انگشتان پایی در طرفین پره‌دار داشته و با زندگی آبی سازش کامل نشان می دهند .

پرنده کشیم نیوزیلند جزء پرندگان تیره  کشیم بوده است. پرنده گان تیره کشیم به ۲۰ گونه تقسیم شده که ۵ گونه آن در ایران یافت شده است ، کشیمیان از غوصیان کوچکتر و در شناکری و غواصی مهارت بسیار خوب و بالایی دارند و بیشتر در آب ها یافت میشوند.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل کشیم نیوزیلند

بیماری های کشیم نیوزیلند

تغذیه کشیم نیوزیلند

آناتومی بدن کشیم نیوزیلند