کشیم گوشک دار
طبقه بندی علمی کشیم کوشک دار یا شاخدار
  • شاخه : طنابداران
  • رده : پرندگان
  • راسته : کشیم سانان
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

کشیم کوشک دار یا شاخدار

کشیم کوشک دار یا شاخدار گونه ای کشیم و از راسته ی کشیم سانان است که در فصل زمستان پرهایش به رنگ سیاه و سفید و گونه و جلوی گردنس نیز سفید رنگ است. طول بدن این پرنده ۳۵ سانتی متر است. زمان جفت گیری کشیم گوشک دار سر و روی تنه اش سیاه براق می شود گردن و پهلوها به رنگ بلوطی و شکمش خاکستری متمایل به سفید رنگ می باشد. همچنین در فصل زمستان سر و تارک آن قهوه ای مایل به خاکستری است. این کشیم دارای منقاری سیاه و نوکی زرد کمرنگ می باشد. نوک این کشیم نسبت به سایر کشیم ها راست تر و کلفت تر می باشد.

کشیم کوشک دار یا شاخدار

محل زندگی کشیم کوشک دار

زمستان ها در خلیج های پناه دار ، خور ها و آب های شیرین زندگی می کنند. همچنین در ایران نیز در کرانه های دریای خزر این کشیم ها دیده می شوند و در مناطق شمالی ایران نیز تخم گذاری خواهد کرد. کشیم گوشک دار در شمال شرقی ایران نیز در حال مهاجرت می باشد.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل کشیم کوشک دار یا شاخدار

بیماری های کشیم کوشک دار یا شاخدار

تغذیه کشیم کوشک دار یا شاخدار

آناتومی بدن کشیم کوشک دار یا شاخدار