کشیم یا مرغابی شانه به سر
طبقه بندی علمی کشیم یا مرغابی شانه به سر
  • شاخه : طنابداران
  • رده : پرندگان
  • راسته : کشیم سانان
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

کشیم یا مرغابی شانه به سر

کشیم یا مرغابی شانه به سر : گونه ای پرنده از راسته ی کشیم سانان است. این پرنده ها در شیرجه زدن درون آب ها بسیار ماهر هستند که معمولا در کناره ی آب های شیرین زندگی می کنند. راسته ی سانان فقط یک تیره به نام کشیمیان دارد که ۲۲ گونه در ۶ سرده هستند.

کشیم یا مرغابی شانه به سر

کشیم در شکار درون آب ماهر بوده و زندگی در آب را دوس دارند.روی پوست این پرنده ۲۰۰۰۰ پر دیده می شود که باعث می شود بدن این پرنده با آب برخوردی نداشته باشد. پاهایشان در منتهای پشت بدن قرار دارد و دمش کوچک و روبه پایین است.

ویژگی های بارز کشیم یا مرغابی شانه به سر

بدن این پرنده های شانه به سر دارای انعطاف پذیری بالایی بوده به خصوص در ناحیه ی قوزک پا و انگشتان پا.که این امر باعث شده تا پاهایشان را در هر جهتی که می خواهند حرکت دهند و گاهی شبیه به یک پدال حرکت می دهند. پاهای آنها می تواند با سرعتی برابر با ۲ متر بر ثانیه شنا کرده و بسرعت بچرخد.

 

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل کشیم یا مرغابی شانه به سر

این مرغابی به هنگام جفت گیری طبق آداب خاصی عمل می کند و حرکاتی شبیه به بلند کردن و باد گردن پرها انجام خواهند داد. اکثریت کشیم ها خواهان قلمرو خود هستند ولی برخی دیگر در گروه های بزرگ تخمگذاری می کنند. زمان تخمگذاری آنها به غذایشان بستگی دارد.

بیماری های کشیم یا مرغابی شانه به سر

تغذیه کشیم یا مرغابی شانه به سر

کشیم ها معمولا از ماهی و حشرات تغذیه می کنند و گاهی صدف و سخت پوستان غذای آنها می باشد. گونه ی غربی کشیم آمریکای شمالی با منقار درازی که دارد می تواند به راحتی ماهی را بخورد.

آناتومی بدن کشیم یا مرغابی شانه به سر