یاکریم طوقی
طبقه بندی علمی یاکریم طوقی
دی کیو شاپ در شبکه های اجتماعی

یاکریم طوقی

یاکریم طوقی پرنده از گونه راسته کبوترسانان و تیره کبوتریان می باشند که با نام علمی Streptopelia tranquebarica شناسخته شده اند.زیستگاه این پرنده معمولا در جنگل های باز ، درختان حاشیه ی روستا ها دیده شده است که در ایران به صورت سرگردان می باشند.

مشخصات ظاهری پرنده یاکریم طوقی

پرنده یاکریم طوقی معمولا دارای بدنی با طول ۲۳ سانتی متر بوده و دارای دمی کوتا و نیم طوقی سیاه رنک داشته ، این پرنده دارای روتنه قرمز ، قهواه ای و زیر تنه صورتی رنگ مایل به قهوه ای دارند.صدای آن شبیه به «کوکو» یا «هوهو» دارد. همچنین این پرنده به بطور پراکنده در ایران وجود دارد.

همچنین حفاظت این پرنده در درجه اول بررسی وضعیت پراکندگی وجمعیت قرار گرفته است و باید مناطق تولید مثل این پرنده تحت حفاظت کامل قرار گرفته شود.

جفت گیری ، جوجه کشی و تولید مثل یاکریم طوقی

بیماری های یاکریم طوقی

تغذیه یاکریم طوقی

آناتومی بدن یاکریم طوقی